ΕΥΡΩΠΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ