ΕΦΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 02 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ