Α.Ε.Κ.

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ