ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ