Α.Ε.Κ.

ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ