Α.Ε.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ