ΣΧΟΛΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ