ΣΧΟΛΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ