ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΪΟΥ