Π.Α.Ο.Κ.

ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ