ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ