ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ