ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ