ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ