ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ