ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ