ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ