ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ