ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ