ΤΣΑΡΛΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ