ΤΣΑΡΛΥ

ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ