Α.Ε.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ