ΑΡΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ