Π.Α.Ο.Κ.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ