Π.Α.Ο.Κ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ