Π.Α.Ο.Κ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ