ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ