ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ