ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ