ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ