ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ