ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ