ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ