ΤΣΕΛΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ