ΤΣΕΛΣΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 01 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ