ΤΣΕΛΣΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ