ΤΣΕΛΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ