ΠΑΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ