ΠΑΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ