ΓΑΛΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ