ΓΑΛΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ