ΓΑΛΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 03 ΜΑΪΟΥ