ΠΑΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ