ΕΛΛΑΔΑ

ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ