Α.Ε.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ