Π.Α.Ο.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ