Π.Α.Ο.Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΪΟΥ