Π.Α.Ο.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ