Π.Α.Ο.Κ.

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΜΑΪΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΜΑΪΟΥ