Π.Α.Ο.Κ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ