ΙΤΑΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ