ΙΤΑΛΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ