ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ