ΜΙΛΑΝ

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ