Π.Α.Ο.Κ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ