ΡΩΣΙΑ 2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ