ΡΩΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ