ΡΩΣΙΑ 2018

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ