ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ