ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ