ΙΝΤΕΡ

ΤΡΙΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ