ΙΝΤΕΡ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ