ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ