ΝΟΤΙΓΧΑΜ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ