ΤΕΝΝΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ