ΤΕΝΝΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ