Π.Α.Ο.Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ