Π.Α.Ο.Κ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ