Α.Ε.Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΜΑΪΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΜΑΪΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ