ΑΡΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ