16Η ΑΓΩΝ.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ